fbpx
Connect with us

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το TitormosNet παρέχει τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες/χρήστες, σύμφωνα με τους παρακάτω Όρους Χρήσης. Η ανάγνωση αυτού του κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η περιήγηση και η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών. Η διαχείριση του TitormosNet δηλώνει στον επισκέπτη ότι λαμβάνει κάθε αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

– Προοίμιο

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου ΤitormosNet ο οποίος παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες το περιεχόμενο άρθρων και δημοσιογραφικού υλικού (εφεξής «Περιεχόμενο») κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των υπηρεσιών παρέχεται «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ» «ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ». Το TitormosNet δεν σας εγγυάται, ούτε υπόσχεται ότι:

α) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

β) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα είναι αδιάλειπτα, έγκαιρα, ασφαλή ή αλάνθαστα.

γ) Η Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα είναι ακριβή.

δ) Τυχόν λάθη στην Εφαρμογή και το Περιεχόμενο θα διορθώνονται.

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου ΤitormosNet έχει την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του site και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

– Πνευματική ιδιοκτησία

Ο διαδικτυακός τόπος ΤitormosNet και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, γραφικών – εικόνων που φέρουν το λογότυπό του, σχεδίων, λογισμικού, συνδέσμων κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών του και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου, τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου ΤitormosNet με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας από τους διαχειριστές του ΤitormosNet ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνει. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site με ενεργό σύνδεσμο, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής  ιδιοκτησίας των διαχειριστών της ιστοσελίδας.

– Περιορισμός Ευθύνης – Ασφάλεια

Ο διαδικτυακός τόπος ΤitormosNet δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία από χρήση δεδομένων που προκύπτει από:

α) Την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της Εφαρμογής, καθώς και τη διαθεσιμότητα, τη παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών ή πληροφοριών, την πρόσβασή του χρήστη ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες του.

β) Την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο περιεχόμενό και τα δεδομένα του χρήστη ή τροποποίηση αυτών.

γ) Δηλώσεις ή ενέργειες οποιουδήποτε τρίτου.

δ) Την απόφαση του χρήστη να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το ΤitormosNet δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων ΤitormosNet στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Το ΤitormosNet δεν εγγυάται σε οποιαδήποτε περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και όχι οπωσδήποτε το ΤitormosNet. Ο διαδικτυακός ιστότοπος ΤitormosNet περιλαμβάνει “συνδέσμους” προς άλλα web sites. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Internet, ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι επισκεπτόμενος τα περιεχόμενα τρίτων που ανεβαίνουν στις υπηρεσίες του ΤitormosNet, είναι πιθανό να εκτεθεί σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, κ.λ.π. Σε κάθε περίπτωση το ΤitormosNet δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για τόσο για το περιεχόμενο τους, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους όσο και για τους Όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους άλλα web sites ακολουθούν ή οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστεί ο χρήστης, λόγω της έκθεσής του στο παραπάνω περιεχόμενο, όπως επίσης και για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους το ΤitormosNet παραπέμπει μέσω άλλων συνδέσμων. Το περιεχόμενο καθώς και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ΤitormosNet αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη/χρήστη του ΤitormosNet. Οι επισκέπτες/χρήστες του ΤitormosNet, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών. Αν και ο δικτυακός τόπος ΤitormosNet καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί από ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο δικτυακός τόπος, ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά και δεν θα προσβληθούν οποτεδήποτε από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε επισκέπτη/χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια κι ο δικτυακός τόπος δε θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) των χρηστών από “ιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

– Χρήση των cookies

O διαδικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του κόμβου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης του κόμβου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, ορισμένες δυνατότητες που παρέχονται στην τοποθεσία του ΤitormosNet ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ενώ ορισμένες ιστοσελίδες μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά. Επίσης, ο διαδικτυακός τόπος δύναται να καταγράφει και προς τούτο συναινεί ρητά ο επισκέπτης/χρήστης τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet, τα οποία στοιχεία αξιοποιούνται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών.

– Πώς Μπορείτε να Απενεργοποιήσετε τη Χρήση Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες, για να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες σχετικές ενέργειες:

• Internet Explorer

• Firefox

• Chrome

• Safari

• Safari for iPad and iPhone

– Πληροφορίες μη προσωποπαγείς

Κατά την επίσκεψη του δικτυακού τόπου είναι ενδεχόμενο να συλλεχθούν κάποια στοιχεία που δεν μπορούν να συσχετιστούν με συγκεκριμένο πρόσωπο (μη προσωποπαγή), τα οποία βοηθούν την Εταιρεία αποκλειστικά στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους αναγνώστες της. Για παράδειγμα καταγράφονται τα «domains» από τα οποία προέρχονται οι επισκέψεις και γίνεται μέτρηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών στον δικτυακό τόπο, αλλά με τρόπο που τα συλλεγόμενα στοιχεία παραμένουν μη προσωποπαγή, δηλαδή ανίκανα να προσδιορίσουν την ταυτότητα του χρήστη. Οι πληροφορίες αυτές ονομάζονται και δεδομένα «clickstream» και χρησιμοποιούνται και αναλύονται μόνο αθροιστικά, με σκοπό την κατανόηση τάσεων και μοτίβων. Οι παραπάνω πληροφορίες δεν εξετάζονται σε επίπεδο μεμονωμένων χρηστών. Ο δικτυακός τόπος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία για να αναλύσει τις τάσεις και τα στατιστικά δεδομένα και ως εκ τούτου να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους αναγνώστες.

– Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Το ΤitormosNet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους ή/και κανόνες ή/και τις προϋποθέσεις, που γίνονται μέσω αυτής χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στον διαδικτυακό του τόπο.

– Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των παραπάνω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν χωρίς σε οποιαδήποτε περίπτωση να θίγεται η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Το παρόν αποτελεί συνολική συμφωνία μεταξύ του διαδικτυακού τόπου ΤitormosNet και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. Κάθε διαφορά, διαφωνία ή διένεξη σχετικά με την εκτέλεση, εφαρμογή ή ερμηνεία του παρόντος και γενικά ότι αφορά τις σχέσεις που θα δημιουργηθούν από το παρόν, θα λύεται από τα Δικαστήρια Αθηνών, που καθίστανται με την παρούσα αποκλειστικά αρμόδια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ